Cyngor Cymuned Llanbedrog

Fel arfer, mae'r cyngor yn cyfarfod am 7:00 y.h ar yr nos Lun olaf o'r mis. Nid oes cyfarfod ym mis Awst na Rhagfyr. Cynhelir y cyfarfodyd naill yn Neuadd y Pentref, Llanbedrog.

Dyma rhestr cyfarfodydd y cyngor am y flwyddyn arianol nesaf:

Ionawr 2022
31
Dydd Llun
19:00
Cyngor Cymuned Llanbedrog
Cyfarfod y Cyngor
Agor i'r cyhoedd
Neuadd y Pentref, Llanbedrog
Chwefror 2022
28
Dydd Llun
19:00
Cyngor Cymuned Llanbedrog
Cyfarfod y Cyngor
Agor i'r cyhoedd
Neuadd y Pentref, Llanbedrog