Aelodau

Cliciwch yma weld cysylltiadau personnol y cynghorwyr sydd wedi eu datgan yn y cyfarfodydd.

Cadeirydd:
John Brinley Jones
Tryfan
Llanbedrog
07775 577 869
Is-gadeirydd:
David Andrew Parry
Gwyndy
Rhes Madryn
Llanbedrog
LL53 7PF
07821 184 894
Greta Hughes Hendy
Llanbedrog
01758 740 009
Thomas Victor Jones Cwmwd
Stad Erwenni
Pwllheli
01758 614 180
William Roger Jones Llwyn Ial
Llanbedrog
01758 740 209
Alan Harper-Smith Wern Fawr Manor Farm
Lon Pin
Llanbedrog
07816 213424
Gwenllian Hughes Hendy
Llanbedrog
07538 360914
Ian Williams Tegfan
Llanbedrog
07415 743572
Alaw Ceris Y Boncan
Llanbedrog
01758 741193
Patricia Hope-Whitney 1 Ger Afon
Llanbedrog. LL53 7PU
01758 740 350
Hywel James Sinclair Evans Glennydd
Lon Pin
Llanbedrog. LL53 7PG
01758 740 312
Clerc:
Pat Humphreys
Cae'r Wydden
Lon Isaf
Morfa Nefyn
Pwllheli
Gwynedd. LL53 6BS
07901 704410