Declaration of Interest

Councillor Council Meeting Agenda Item Details Reason
13 2019-04-29 19:00:00 Cofebion Perthyn i'r cwynydd Gadael yr ystafell
13 2019-06-24 19:00:00
Greta Hughes 2019-06-24 19:00:00
13 2019-07-29 19:00:00
Greta Hughes 2020-01-27 19:00:00