Datgan Cysylltiad

Cynghorwr Cyfarfod y Cyngor Eitem Agenda Manylion Rheswm
13 2019-04-29 19:00:00 Cofebion Perthyn i'r cwynydd Gadael yr ystafell
13 2019-06-24 19:00:00 Etholiadau Perthyn i ymgeisydd Gadael yr ystafell
Greta Hughes 2019-06-24 19:00:00 Etholiadau Perthyn i ymgeisydd Gadael yr ystafell
13 2019-07-29 19:00:00 Ceisiadau Cynllunio Cais gan Berthynas a Man gwaith Gadael yr ystafell
Greta Hughes 2020-01-27 19:00:00 Ceisiadau Cynllunio C19/1161, 1178, 1177 a 1179 Gadael yr ystafell